close
تبلیغات
سخنان وین دایر
close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
کسب درآمد اینترنتی
loading...
YourAds Here YourAds Here

اس ام اس جدید, پیامک جدید, جوک، جملات خنده دار,

بازدید : 103
پنجشنبه 20 آبان 1395 زمان : 19:01

سخنان وین دایر

هر جا ممکن شد خطر یکدل شدن را بپذیر.سخنان وین دایر

Wayne Dyerباور کن و آن را ببین . بشناس و با آن یکی شو .جملات وین دایر

Wayne Dyer

راه تغییر رفتار ، درک منشا توانمندی است که تویی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerآنچه میکوشد ترا پایین بکشد حقیقت ندارد.سخنان وین دایر

Wayne Dyerکودکی اعجازی است ، که باید آن را نظاره کنی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerسعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری .سخنان وین دایر

Wayne Dyerافراد کارآمد می گویند ((همین که هستم خوب است ، اما می توانم بهتر از این باشم ))سخنان وین دایر

Wayne Dyerگذشته شما بهبود نخواهد یافت ، پس سعی کن آنرا فراموش کنی.سخنان وین دایر

Wayne Dyerتفکر سالم عادت است . درست مثل تفکر روان رنجورانه که آن هم عادت است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerاگر انتظار داشته باشی که ناراحت شوی ، به ندرت خود را دلسرد خواهی کرد .سخنان وین دایر

Wayne Dyerجسم مانند شفا دهنده بزرگی است . این موجود کامل و شکوهمند در بسیاری موارد می تواند خود را هم شفا دهد .سخنان وین دایر

Wayne Dyerخوشبختی و موفقیت ، اموری درونی هستند که ما آنها را به قلمروی تعهدات زندگی آورده ایم ، نه چیزی که از بیرون آورده باشیم .سخنان وین دایر

Wayne Dyerعشق و پذیرش بی قید و شرط خود را نثار دیگران کنید و ببینید چه می شود .سخنان وین دایر

Wayne Dyerآزادترین انسانهای روی زمین کسانی اند ، که از آرامش درونی بر خوردارند .سخنان وین دایر

Wayne Dyerنبخشیدن ، شکست در ادراک کارکرد جهان و سازگاری تو با کل آن است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerانجام کاری که دوست داری بنیان فراوانی در زندگی است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerهر چیزی که اتفاق می افتد باید حادث شود .سخنان وین دایر

Wayne Dyerیکی از بهترین کارها برای رها شدن از وابستگی ها ، این است که به انبار یا کمدهای تان بروید و همه چیزهایی را که استفاده نمی کنید به دیگری بدهید بگذارید بچه ها هم در این کار مشارکت کنند .سخنان وین دایر

Wayne Dyerدروغ انفجاری است در خود باوری.سخنان وین دایر

Wayne Dyerتلاش نکن تا چیزی را بخواهی ، فقط لازم است راضی و پذیرا باشیی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerتصور ذهنی ، یکی از نیرومند ترین و موثرترین راهکارها برای تحقق هر چیزی است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerرنج از خواسته ها سرچشمه می گیرد .سخنان وین دایر

Wayne Dyerوقتی آرامش درونی داشته باشی و واقعا درباره خودت مثبت بیندیشی ، غیر ممکن است که دیگری بتواند چیزی را به تو تحمیل کند یا فریبت دهد .سخنان وین دایر

Wayne Dyerهمه روز ما ، با اندیشه ما شکل می یابد نکته این است : " به چه فکر می اندیشی ؟ "سخنان وین دایر

Wayne Dyerتو مجبور نیستی مورد ترحم کسی باشی که می خواهد تو را آزار دهد .سخنان وین دایر

Wayne Dyerتصمیم بگیر که عاشق زیباترین ، جالب ترین و با ارزش ترین فردی که می شناسی شوی ... یعنی خودت !سخنان وین دایر

Wayne Dyerباور ما درباره خودمان مهم ترین عامل تعیین کننده میزان موفقیت و خوشبختی در زندگی است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerوقتی باور داشته باشی که در زندگی رسالتی والا و سترگ داری ، خود را موجودی الهی خواهی دانست .سخنان وین دایر

Wayne Dyerاز دخالت در کار دیگران دست بردار ، خودت را اصلاح کن و در کار دیگران دخالت نکن .سخنان وین دایر

Wayne Dyerاگر می بینی با تو بد رفتاری می شود ، حتما خودت پیام با من بد رفتاری کن را ارسال کرده ای .سخنان وین دایر

Wayne Dyerخود باوری از درون می جوشد نه از تاییدات و آنچه گرد آورده ای .سخنان وین دایر

Wayne Dyerخطر کردن ، تنها راه جستن از خطر است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerدر هر رابطه ای که دونفر با هم یکی شوند در نهایت دو نیمه انسان خواهد ماند .سخنان وین دایر

Wayne Dyerوقتی با خویش در آشتی باشی و خودت را دوست بداری ، ممکن نیست ، کارهای خود ویرانگرانه انجام دهی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerدر برابر هر اندیشه خوف انگیز صبور و دلدار باش .سخنان وین دایر

Wayne Dyerبه تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها برای تو رخ نخواهد داد.سخنان وین دایر

Wayne Dyerهمه چیزهای زندگی ، برای خدمت به تو هستند ، نه آن که تو در خدمت آنها باشی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerتنها محدودیت و مرز ما جسم ماست . فکر را هیچ حدی نیست .سخنان وین دایر

Wayne Dyerجایی که ترس دامن بگسترد ،نشانی از عشق نیست.سخنان وین دایر

Wayne Dyerعشق بخشایش است ...و عشق برای بخشیدن است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerهمیشه نمی توانی مهار آنچه در بیرون می گذرد در دست گیری ، اما همیشه می توانی مهار آنچه را در درونت می گذرد در اختیار داشته باشی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerاگر به خودت باور و اعتماد نداری ، هرکاری دلت می خواهد بکن تا احساس بهتری درباره خودت پیدا کنی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerفکر روشی است که در آن هر چیزی ممکن است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerتنها تفاوت میان گل و علف داوری ماست .سخنان وین دایر

Wayne Dyerهر چه بیشتر مردم و دیگر چیزها را رها کنی ، موانع و مشکلات کم تری در سفر زندگی ، پیش رو خواهی داشت .سخنان وین دایر

Wayne Dyer


متضاد شجاعت ، ترس زیاد نیست ، چرا که هر دو از یک جنس اند .سخنان وین دایر

Wayne Dyerروشن بینان ! از هر درگیری و تقابلی پرهیز می کنند .سخنان وین دایر

Wayne Dyerعواطف تو نباید ایستا باشد ، نباید تدافعی باشد ، نباید مانعی باشد برای آن چیزی که می توانی باشی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerکارآ ترین سلاح برای نابودی رفتارهای روان رنجورانه از زندگی ، اراده فردی است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerهر تجربه زندگی ضرورتی قطعی داشته است ، تا تو را به مرتبه بعدی و بعدی و تا لحظه حال برساند .سخنان وین دایر

Wayne Dyerآنانی که بیش از همه تو را ناراحت و رنجیده می کنند ، کسانی هستند که کمبود یا نیازی را در وجودت تداعی می کنند .سخنان وین دایر

Wayne Dyerتو در پیوند با تمام انسانهایی ، رقابتی میان بهتر یا بدتر بودن از دیگران در کار نیست .سخنان وین دایر

Wayne Dyerحق من برای داشتن بینی سالم ، در برابر حق تو برای کوبیدن مشتی به سوی من قرار می گیرد .سخنان وین دایر

Wayne Dyerوقتی در آینه می نگری و اویی را که همه جا با خود می بری دوست نمی داری ، مخرب ترین کار ممکن را می کنی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerزندگی به شیوه ای سست و بی رمق ، به هیچ روی پذیرفتنی نیست . همه دلایل تو برای بیحالی و ناتوانی فقط بهانه هایی است که خود به وجود آورده ای .سخنان وین دایر

Wayne Dyerهر مانع و مشکلی که در این جهان پدید آید فرصتی برای رشد و تفکری دیگر...یا بهانه هایی برای باور ناکامی است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerمعجره ها درونی هستند ، به درون خویش سفر کن تا جادوی زندگی خود را خلق کنی .سخنان وین دایر

Wayne Dyer" بی " در بی قید و شرط یعنی بدون قضاوت .سخنان وین دایر

Wayne Dyerهرگز بدون فرا رفتن از جسم نمی توانیم آگاه شویم و به روشن بینی برسیم . همه عالمان این را آموخته اند .سخنان وین دایر

Wayne Dyerزندگی کن ... خودت باش ... لذت ببر ... عشق بورز .سخنان وین دایر

Wayne Dyerهیچ کس ، هر قدر هم بخواهد نمی تواند کاری کند که دیگران درک و درایت پیدا کنند . درک و درایت فقط با عمل حاصل می شود .سخنان وین دایر

Wayne Dyerدرونت قلمرویی از آرامش هست که می تواند همه نیکبختی هایی که خواهان آنهایی خلق کند .سخنان وین دایر

Wayne Dyerتو می توانی بیمار باشی ، یا سلامتی را انتخاب کنی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerهر چه بیشتر با خود مهربان باشی ، مهربانی واکنش معمول تو در رفتار با دیگران خواهد شد .سخنان وین دایر

Wayne Dyerوقتی بدانی که مسئول نیت های خود هستی ، در خواهی یافت که مسئول تمام دنیای خود هستی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerوقتی برای کاستی ها و ضعف هایت دلیل می آوری به تنها چیزی که می رسی همان ضعف ها و کاستی هاست .سخنان وین دایر

Wayne Dyerشادمانی و رنج تو الهی است . چیزهای زیادی هست که باید از هر دو بیاموزی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerهمیشه تنهایی ، اما فقط زمانی احساس تنهایی می کنی که فردی را که با او همنشینی ، دوست نداشته باشی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerآنچه داری یا نداری تعیین کننده خوشبختی و موفقیت تو نیست . آنچه به آن باور داری حقیقت است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerهر مشکل ، فرصتی پنهان است .سخنان وین دایر

Wayne Dyerتفاوت بزرگی ، میان دوست نداشتن رفتار دیگری ، با دوست نداشتن خود او وجود دارد .سخنان وین دایر

Wayne Dyerرفتارت سنجه بهتری است برای آنچه هستی تا گفتارت .سخنان وین دایر

Wayne Dyerتو هرگز نمی توانی همه را راضی کنی . در حقیقت ، اگر بتوانی رضایت خاطر پنجاه درصد از افراد را به دست آوری ، بسیار خوب عمل کرده ای .سخنان وین دایر

Wayne Dyerسعی کن به جای تکرار و یاد آوری گذشته ، از آن پند بگیری .سخنان وین دایر

Wayne Dyerنمی توانی راستین باشی مگر آن که در مسیر جاودانی گام نهی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerاز آن رو که ذهن تو قلمروی خاص توست ، می توانی هر فکر تازه ای را چند روزی بیازمایی .سخنان وین دایر

Wayne Dyerمیزان کمک خداوند به شما ،بسیار بیشتر از تصور ماست.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 13

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 135
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • بازدید امروز : 61
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 3
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 91
 • بازدید ماه : 144
 • بازدید سال : 1209
 • بازدید کلی : 1705
 • کدهای اختصاصی